เรื่อง: ญะมาอัตเดินเท้าไปภาคอีสาน-เจ้าหน้าที่ติดตามอำนวยความสะดวก
 
 495

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • มุสลิม2โลก
06 มี.ค. 16, 14:58:57 น.


๒ มี.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใต้อำนวยการของ ก.ต.ปัญญา เศวตธรรม นอ.เขมราฐ, พ.ต.อ.อภิชาติ สุขเลิศ  ผกก.สภ.เขมราฐ ได้มอบหมาย  มว.ต.ภูมิ อำพลพงษ์ ปลัดหัวหน้าฝ่าuยความมั่นคง, ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ ส่องแสง  รอง  สวป.เขมราฐ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อยอส.อ.เขมราฐที่ ๓, สายตรวจ สภ.เขมราฐ ออกตรวจสอบตามที่ปรากฎ
ข่าวสาร เมื่อ ๒๙ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๘.๐๐  น.


ปรากฏมีกลุ่มมุสลิม (ดาวะห์) และสมาชิกจำนวน ๙ คน นำโดยนายมูฮัมมัด ลำสู อายุ ๓๙ปี (หน.) จุดติดต่อ ๐๙๕-๒๖๔๘๖๕๔ เลขที่ ๑๑๔๓ ม.๒ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาจาก อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ(ทางหลวง ๒๐๒ อรุณประเสริฐ-หนองผือ) โดยเข้าพักอาศัยที่บ้านเช่าหน้า อบต.หนองผือ ต.หนองผือ อ.เขมราฐ  จ.อุบลราชธานี 
รายละเอียดดังนี้.-

๑.๑.๑นายมูฮัมมัด ลำสู อายุ ๓๙ปี(หน.) (เลข ปชช.๓ ๙๑๐๕ ๐๐๐๒๗ ๐๓ ๙)   เลขที่ ๑๑๔๓ ม.๒ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล(หัวหน้า)
๑.๑.๒นาย หมัดสะหรี พูลสวัสดิ์ (เลข ปชช.๕ ๙๓๐๔ ๐๐๐๒๕ ๗๓ ๙)อายุ อายุ๓๙ปี เลขที่ ๑๘๐/๒ (เลข ปช.๕ ๙๓๐๔ ๐๐๐๒๕ ๗๓ ๙)เลขที่๑๘๐/๒ ม.๑๑ ต.แม่ชรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
๑.๑.๓นายอับดุลฮาลีม แกสมาน (เลข ปชช.๑ ๙๑๐๓ ๐๐๐๓๒ ๑๕ ๓)เลขที่๕๙/๑ ม.๔ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
๑.๑.๔นายสมชาย ขุนอักษร(เลข ปชช.๓ ๙๑๐๓ ๐๐๑๑๓ ๒๖ ๕)เลขที่๒๐๙ ม.๒ ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
๑.๑.๕นายธวัชชัย ฝันฝา(เลข ปชช.๑ ๙๐๑๕ ๐๐๐๔ ๐๖ ๕)เลขที่ ๙๕ ม.๒ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
๑.๑.๖นายวิรัช หมัดสุข(เลข ปชช.๓ ๙๐๐๑ ๐๐๖๒๘ ๘๘ ๑)เลขที่๗๘ ม.๒ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
๑.๑.๗ด.ช.ซ็อบรี ดินเตบ (เลข ปชช.๑ ๙๑๐๕ ๐๐๑๕๑ ๗๔ ๑)เลขที่๙๔ ม.๘ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล(๐๙๗-๙๔๖๙๒๔๓)
๑.๑.๘นายอับดุลฮาดี  ไมมะหมาด จ.สงขลา
๑.๑.๙นายอุสตาส ดาแลมัน  จ.สตูล
๒.ค่าของข่าว  ก   -   ๑

๓.ข่าวสารอำนวยประโยชน์/ข้อพิจารณา
๓.๑ แผนงาน/กิจกรรมของกลุ่ม ออกเดินทางเยี่ยมเยียนมุสลิมในพื้นที่,แนะนำการทำละหมาดที่ถูกต้องเผยแพร่ศาสนา

๓.๒ การเดินทางมาดาวะห์ครั้งนี้ กลุ่มประสานมายังนายชาญชัย ปาทาน(๐๙๙-๐๒๔๖๐๐๕ โต้ะอิหม่ามมัสยิด อัลบัยตุลลาฮ์ มัสยิดกลางประจำ จ.อุบลราชธานี เรียบร้อยและได้มีหนังสือเดินทางถูกต้องและจากการประสานฯกลุ่มจะพักอาศัยที่แห่งนี้อีกสักระยะและกำลังสำรวจหาบ้านเช่าแห่งใหม่ในตัวอำเภอเมืองเขมราฐ และจะพักในพื้นที่อำเภอเขมราฐ ๒วันและจะเดินทางต่อไปที่อำเภอตระการพืชผลเพื่อเข้าในตัวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไปและมี จนท.ตร.สภ.เขมราฐ,และจนท.ฝ่ายปกครองเขมราฐ คอยอำนวยความสะดวก/ติดตามความเคลื่อนไหว

๔.ชุดจะติดตามความเคลื่อนไหวและประสานหน่วย/ชป.ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ที่มา:ไลน์ งานดะวะห์ ฮ.บ้านป่า