เรื่อง: การกูซารีประชุมประเทศไทย‬(กทม) 8-9.ส.ค.58
 
 558

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • มุสลิม2โลก
10 ส.ค. 15, 17:38:07 น.การกูซารี ประชุมประเทศไทย(กทม) 8-9 ส.ค. 58
ประชุมครั้งต่อไป ตัดสินที่นีซอมุดดีน

ตากาซาในรอบ 2 เดือน

ระยะเวลา 4 เดือน
1.  งบประมาณ 100,000 บาท      1 ญามาอัต     จังหวัดที่รับผิดชอบ นรา,พัทลุง,ยะลา,ภาคตะวันออก,สงขลา,ปัตตานี (จังหวัดละ 1 คน)
2.  งบประมาณ   60,000 บาท      1 ญามาอัต     จังหวัดที่รับผิดชอบ  3 จังหวัดมาลายู + กระบี่
3.  งบประมาณ   40,000 บาท      1 ญามาอัต     จังหวัดที่รับผิดชอบ  สงขลา
4.  งบประมาณ   25,000 บาท      5 ญามาอัต     จังหวัดที่รับผิดชอบ พัทลุง,สตูล.ปัตตานี,ยะลา,นรา,ภูเก็ต

ระยะเวลา 40 วัน
5.  งบประมาณ   40,000 บาท      2 ญามาอัต     จังหวัดที่รับผิดชอบ ตรัง,นราธิวาส
6.  งบประมาณ   15,000 บาท   14 ญามาอัต      จังหวัดที่รับผิดชอบ 1.สงขลา(2ญ.) 2.ตรัง 3.พัทลุง 4.ปัตตานี 5.ภาคอีสาน 6.กระบี่ 7.ระนอง 8.พังงา 9.ยะลา 10.ภาคตะวันออก 11.ภูเก็ต 12.ภาคเหนือ 13.สตูล
7.  งบประมาณ   10,000 บาท     7  ญามาอัต    จังหวัดที่รับผิดชอบ 1.นคร 2.ปัตตานี 3.ยะลา 4.นราธิวาส 5.สตูล 6.กทม 7.คลอง21
8.  งบประมาณ     6,000 บาท    19  ญามาอัต    จังหวัดที่รับผิดชอบ 1.อยุธยา 2.ตรัง 3.นครฯ 4.สงขลา(4ญ.) 5.ปัตตานี(3ญ.) 6.อีสาน 7.กระบี่  8.ยะลา(2ญ.)  9.ภาคตะวันออก 10.นราธิวาส(2ญ.) 11.สตูล 12.แก้วนิมิตร 13.คลอง21 14.เพชรบุรี 15.กทม
9. งบประมาณ    20,000 บาท(ประเทศจีน)   1 ญามาอัต    จังหวัดที่รับผิดชอบ  ยะลา

มัสตูรอ
10.  งบประมาณ   40,000 บาท  2 ญามาอัต  จังหวัดที่รับผิดชอบ  1.กทม 2.นครฯ
11.  งบประมาณ    20,000 บาท 2 ญามาอัต  จังหวัดที่รับผิดชอบ  1.ปัตตานี 2.สงขลา กระบี่ ระนอง

ตากาซา 40 วัน 4 เดือน IPB และในประเทศ
1. นราธิวาส         4 เดือน IPB  4 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 15 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 40 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต                       
2. ปัตตานี             4 เดือน IPB  7 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 15 ญามาอัต(เดินเท้า) / 40 วัน ในประเทศ 20 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 4 ญามาอัต       
3. ยะลา                4 เดือน IPB  5 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 15 ญามาอัต(เดินเท้า) / 40 วัน ในประเทศ 25 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต       
4. สงขลา             4 เดือน IPB  2 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 10 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 25 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต   
5. สตูล                4 เดือน IPB  2 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 5 ญามาอัต(เดินเท้า) / 40 วัน ในประเทศ 20 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 2 ญามาอัต   
6. พัทลุง              4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 8 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
7. ตรัง                  4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 5 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 9 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
8. กระบี่                4 เดือน IPB 2 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 5 ญามาอัต(เดินเท้า) / 40 วัน ในประเทศ 11 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
9. นครศรีฯ          4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 4 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 8 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
10. สุราษฎร์ฯ      4 เดือน IPB 1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 2 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
11. พังงา              4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 4 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
12. ภูเก็ต              4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 6 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
13. ระนอง          4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 4 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
14. เพชรบุรี,ประจวบ ชุมพร 4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 3 ญามาอัต  / 10 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
15. แก้วนิมิตร   4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 3 ญามาอัต  / 10 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
16. อยุธยา         4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 4 ญามาอัต  / 10 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
17. สระบุรี       4 เดือน IPB  4 คน / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 4 ญามาอัต  / 3 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
18. คลอง21       4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 4 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
19. กาญจนบุรี    4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 2 ญามาอัต  / 3 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
20. ภาคตะวันออก  4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 6 ญามาอัต  / 10 วันมัสตูรอ 2 ญามาอัต
21. ภาคเหนือ     4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 2 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 11 ญามาอัต  / 10 วันมัสตูรอ 2 ญามาอัต
22. ภาคอีสาน     4 เดือน IPB  1 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 1 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 2 ญามาอัต  / 3 วันมัสตูรอ 1 ญามาอัต
23. นครสวรรค์
24. กทม      4 เดือน IPB  2 ญามาอัต / 4 เดือนในประเทศ 6 ญามาอัต / 40 วัน ในประเทศ 20 ญามาอัต  / 40 วันมัสตูรอ 2 คู่

*ญามาอัตที่ส่งมาจากจังหวัดที่รับผิดชอบ ต้องผ่านมัรกัสก่อน
*ญามาอัตกัมพูชา ที่จะไปทำงานยะลา ต้องผ่านมัรกัสมีนบุรีก่อน หากจำเป็นให้แจ้งมัรกัสมีนบุรีทราบก่อน


My Name: sidsid ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
ตอบกลับ #1 13 พ.ย. 15, 06:48:11 น.
เห็นแล้ว ชื่นใจ สงสารคนทียังหลงผิด ในเรื่อง บิดะอะ แล้วไม่มาทำงานดะวะห์