เรื่อง: ครม. แต่งตั้ง อรุณ บุญชม เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์-นำพี่น้องชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์
 
 218

My Name: admin ออฟไลน์
Administrator
เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • มุสลิม2โลก
09 ก.ค. 16, 12:10:38 น.


  เนื่องจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแจ้งว่า เทศกาลฮัจย์ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) จุฬาราชมนตรีไม่สามารถเดินทางไปเป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ ซึ่งการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของผู้ประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยจะมีอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการของประเทศไทยนำชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในปี 2559 จะเริ่มเดินทางในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานของคณะเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียรวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการด้วย

ครม. แต่งตั้ง อรุณ บุญชม เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์-ทำหน้าที่นำพี่น้องชาวมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์

ที่มา  http://www.mediainsight.in.th/อะมีรุ้ลฮัจย์-1437